Vòng bi SAMICK

 

Vòng bi tuyến tính và ổ trượt tuyến tính SAMICK

  Công  nghệ của tương lai là giấc mơ và hạnh phúc của con người,vì vậy để có tương lai tốt hơn cho con người chúng tôi đang làm tốt nhất tất cả các phần. Từ máy móc công nghiệp cho tới những người máy công nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng phát triển công nghệ,nơi mà con người và công nghệ kết hợp cùng nhau.Sự nỗ lực của Samick cũng luôn luôn như thế  
 
 
 
 
 

Support Online

Hotline:
083 962 9608
083 962 9609