Vòng bi NSK

 
 

NSK đã tham gia vào những thách thức công nghệ trong nhiều năm, làm việc với  các khách hàng trên toàn thế giới để phát triển các giải pháp hiệu quả. NSK đã phát triển các sản phẩm chất lượng cao thông qua việc tăng cường tập trung phát triển “phòng nghiên cứu phát triển toàn cầu.NSK tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu mà sử dụng công nghệ chính của dầu bôi trơn, nguyên liệu, phân tích kỹ thuật đáp ứng theo các yêu cầu 

 

 
 
 
 

 

                  

 

   

 

Support Online

Hotline:
083 962 9608
083 962 9609