Vòng bi FYH

 

 

Cụm Vòng Bi Ổ Đỡ Hiệu FYH

Thương hiệu FYH bắt đầu sản xuất Cụm vòng bi ổ đỡ  công nghiệp cung cấp thị trường ở Nhật bản vào năm 1950. Từ đó đến nay FYH vẫn tiếp tục được công nhận như là một nhà sản xuất hàng đầu sử dụng quy trình công nghệ kỹ thuật đặc biệt cho các ứng dụng Cụm vòng bi ổ đỡ.    
 
 
 

                

 

 

Support Online

Hotline:
083 962 9608
083 962 9609